Kesintisiz Güç Kaynağı Nedir

Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) Uninterruptible Power Supply (UPS)

KGK,Kesintisiz Güç Kaynağı,bilinen  adıyla UPS (Uninterruptible Power Supply) günümüzde endüstri ve bilişim sektörünün vazgeçilmez bir ürünü olmaya devam etmektedir. Ülkemizin enerji kalitesi göz önüne alındığında KGK,Kesintisiz Güç Kaynağı kullanımı  zorunluluk haline gelmiştir.Bugün hemen hemen her alanda UPS, Kesintisiz Güç kaynağı kullanılmaktadır.Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) yapıları itibariyle Statik UPS ve Dinamik UPS diye ikiye ayrılmaktadır. Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)çalışma şekillerine göre On Line UPS,Off Line (Standby) UPS ve Line Interactive UPS olarak gruplandırılırlar.Günümüzde OnLine Kesintisiz Güç Kaynakları ( On Line KGK) yüksek koruma sağlayan PWM ve IGBT teknolojisi ile üretilmektedir.Kesintisiz Güç Kaynaklarında genelde bakım Gerektirmeyen Bakımsız Kuru tip aküler kullanılmaktadır.5-10 yıl öncesine kadar 100 kVA gücünde bir Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) büyük bir güç kabul edilip satılırken bugünlerde 6×500 kVA KGK satılıhale gelmiştir.Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) yaygın olarak bilgisayarlar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemleri,Tıbbi  elektronik cihazlar, hastaneler,Haberleşme ve yayın kuruluşları,otomotiv, metal işleme,tekstil vb.sanayii,Bilgisayar destekli üretim makineleri,hava alanları,askeri radar sistemleri tezgahları,barkod cihazları,yazar kasalar,elektronik teraziler ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyulan her alanda kullanılmaktadır.

Kesintisiz Güç Kaynağı Nedir?

Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya gelebilecek olan gerilim dalgalanmaları (çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler), harmonikler, kısa veya uzun süreli kesintiler v.b. durumlarda yük bu değişimlerden hassaslığı oranında etkilenir. Özellikle sağlık, veri işleme, güvenlik gibi çok hassas yükler kesintilerden en fazla etkilenen gruplardandır. Örneğin bilgisayar beslemesindeki ani kesintiler kaydedilmemiş verilerin kaybolmasına neden olur. Ayrıca bu kesintilerin kayıtlı verilere de zarar verebileceği bir gerçektir.KGK şebekede meydana gelen parazitleri süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Böylece yük şebekede oluşan her tür elektriksel gürültüden temizlenmiş enerjiyle beslenir.Cihazın içinde bulunan eviriciden elde edilen parazitlerden arındırılmış, voltajı ve frekansı kararlı AC gerilim kritik yüke aktarılır. Böylece kritik yükün şebekedeki tolerans sınırları içindeki gerilim ve frekans değişimlerinden etkilenmesi önlenmiş olur.Şebeke kesintisi olduğunda, kritik yük KGK’dan beslenmeye devam ettiği için kesintiden etkilenmez.KGK’dan kaliteli enerji ile beslenen cihazların şebeke düzensizliklerinden kaynaklan arızaları önlenmiş olur. Böylece cihazların kullanım süreleri uzamış olur.

 

Bir amacı gerçekleştirmek için değişik yöntemler kullanılabilir. Ancak kullanılan yöntemin en iyi en ekonomik olması tasarım-üretimin temelini oluşturur. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda bir KGK edinmek istediğinde bu hususları göz önüne almalıdır. Kullanılan malzemenin cinsi kullanılan yöntem ve teknikler KGK ´nin verimi, teknik açıdan yeterlilikleri iyi analiz edilmelidir.